Новини сайту

  Основна інформація для ознайомлення

  by Анна Ровна -

  Структура та органи управління закладу освіти

  Відокремлений структурний підрозділ є структурним підрозділом Сумського державного університету без права юридичної особи.

  Директор коледжу Антиков Микола Миколайович, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, Голова Ради директорів ЗФПО Сумської області, 28.11.1948 року народження.

  Структурними підрозділами коледжу є:

  • навчально-виробничий центр дуальної освіти;
  • навчально-методичний відділ;
  • відділення;
  • циклові (предметні) комісії;
  • бібліотека;
  • їдальня;
  • навчально-виробнича майстерні;
  • спортивно-оздоровчий комплекс;
  • гуртожиток;
  • канцелярія й архив;
  • бухгалтерська служба;
  • підрозділ по роботі з кадрами;
  • господарський підрозділ;
  • підрозділ з охорони праці;
  • культурно-мистецький підрозділ (позанавчальний);
  • підрозділ спортивно-масової та оздоровчої роботи;
  • соціально-психологічна служба.

  У коледжі здійснюють освітню діяльність такі відділення:

  • спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 122 Комп’ютерні науки;
  • спеціальності 133 Галузеве машинобудування;
  • спеціальностей 061 Журналістика, 136 Металургія; 186 Видавництво та поліграфія.

  У коледжі створені такі циклові комісії:

  • соціально-гуманітарних дисциплін, мов та літератури;
  • природничих дисциплін;
  • математики та інформатики;
  • фізичного виховання та Захисту України;
  • спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»;
  • спеціальності 136 «Металургія»;
  • спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»;
  • спеціальності 061 «Журналістика» та 186 «Видавництво та поліграфія».